Publiczne Gimnazjum

im. Ofiar Katynia w Piątnicy

 

Komputerowo-sieciowa wymiana informacji

i informatyzacja procesu edukacyjnego

w Publicznym Gimnazjum w Piątnicy

Pierwsze komputery (10 sztuk) trafiły do naszego gimnazjum 30 sierpnia 2000 r. Była to pracownia komputerowa przeznaczona dla uczniów i została sfinansowana przez MEN. Dwa następne komputery zakupiono z funduszy szkolnych. Komputery zakupione przez szkołę trafiły do sekretariatu i biblioteki. W niedługim czasie na komputerze bibliotecznym zainstalowano program MOL firmy Vulcan, który bardzo usprawnił rejestrowanie i prowadzenie szybko wzbogacającego się księgozbioru. W 2002 roku nasza szkoła wygrała w woj. podlaskim międzyszkolny konkurs „Góra Grosza” -  nagrodą był komputer. Komputer ten postawiono w czytelni z dostępem dla ogólnej społeczności szkolnej. Dwa następne komputery zostały zakupione również ze środków własnych szkoły, gdzie jeden z nich trafił do gabinetu wicedyrektora, a drugi do pokoju pedagoga. W 2003 roku nasze gimnazjum wygrało ogólnopolski konkurs „Super Szkoła 2002” zorganizowany przez gazetę „Super Ekspress”. W nagrodę otrzymaliśmy kompletne wyposażenie sali komputerowej - w zestawie było 11 komputerów. W grudniu 2005 roku otrzymaliśmy cztery komputery do czytelni biblioteki szkolnej (projekt współfinansowany EFS).

Na początku 2006 roku z inicjatywy nauczyciela informatyki rozpoczęto przygotowania do połączenia wszystkich komputerów w sieć szkolną LAN. Opracowano plan okablowania i zakupiono potrzebne materiały. Gdy sieć przewodowa była wykonana, dyrekcja szkoły zakupiła routery, switche i nowy komputer firmy Optimus z systemem operacyjnym LINUX. Na tym właśnie komputerze stworzono pierwszy w szkole serwer o nazwie „SAMBA”. Serwer SAMBA posiadał wiele różnego typu dysków dostępowych i umożliwiał wzajemną komunikację w sieci LAN (33 komputery).

W 2007 r. zakupiono do szkoły pierwszy laptop (ze środków Gminy Piątnica). W czerwcu 2008 r. otrzymaliśmy z ministerstwa nową pracownie komputerową dla uczniów (11 komputerów + laptop). Otrzymane komputery i laptop zainstalowano w pracowni informatyki w miejsce starego już wysłużonego sprzętu.

Fot.: Pracownia informatyki Publicznego Gimnazjum w Piątnicy

W tym samym roku (dzięki staraniom dyrekcji szkoły) zakupiono 6 nowych laptopów, aby w pracowni informatyki każdy uczeń mógł pracować przy komputerze samodzielnie.

Fot.: Trzy z sześciu laptopów w pracownia informatyki

W styczniu 2009 r. dyrektor szkoły podjął bardzo ważną dla informatyzacji pracy szkoły decyzję o zlikwidowaniu jednej (z dwóch) pracowni komputerowych w szkole, a pozyskane w ten sposób komputery rozstawiono w istotnych dla pracy szkoły pomieszczeniach budynku (6 komputerów w świetlicy, a pozostałe w klasopracowniach gimnazjum). W tym samym czasie dyrektor zakupił 17 nowych komputerów - wyposażając w ten sprzęt wszystkie klasopracownie (komputer otrzymali również nauczyciele wychowania fizycznego w hali sportowej).

Fot.: Sprzęt komputerowy na stanowisku nauczyciela w pracowni matematyki

W naszym gimnazjum było już wtedy 59 komputerów. Mieliśmy również już gotowe (bo wykonane wcześniej) okablowanie budynku. Należało to tylko połączyć w sieć LAN.

Sieć LAN to przełom w życiu i pracy szkoły. Wszystkie komputery w naszej szkole „widzą się” wzajemnie, mają dostęp do Internetu i co najważniejsze mają wspólny „serwer wymiany danych”. Ten „serwer wymiany” czyli SAMBA został tak przygotowany, że użytkownicy sieci widzą podczas pracy tylko ściśle określone „dyski sieciowe”. Są więc tu „dyski” dla uczniów gimnazjum, są „dyski” dla nauczycieli, ale i są „dyski”, które widzi tylko administracja szkolna (sekretariat, dyrekcja). Nadmieniam, że rozwiązanie to gwarantuje bezpieczeństwo danych i bardzo szybką wymianę informacji. Dodam również, że to rozwiązanie sprawdziło się w praktyce – świadczy o tym duża ilość prac tam przechowywanych.

Gdy w budynku szkoły zaczęła funkcjonować sieć LAN dyrektor zakupił „Złoty pakiet Optivum” firmy Vulcan, Pakiet tej firmy to zestaw programów, który elektronicznie, a co najważniejsze kompleksowo obsługuje placówki szkolne. Podkreślam, że nie kupowaliśmy „w ciemno”. Nasza szkoła miała już pewne doświadczenia w pracy z programem MOL (w bibliotece). Poza tym dyrekcja od dwóch lat testowała już „Arkusz Optivum” i „Plan lekcji Optivum”. A więc mając pozytywną opinię o kompatybilnych programach z tego pakietu wdrażaliśmy po kolei. Na początek „Intendentura Optivum”. Następnie „Inwentarz Optivum”, a potem „Świadectwa Optivum”.

W pierwszym semestrze 2008 / 09 wychowawcy klas otrzymali program „Rejestr uczniów” i w niedługim czasie wprowadziliśmy w szkole elektroniczny „Sekretariat Optivum”. Wszystko działało bardzo dobrze i sprawdziło się w praktyce. Trzeba było tylko sprawdzić jak „Dziennik lekcyjny Optivum” będzie funkcjonował w naszej szkolnej sieci LAN i jak poradzą sobie z nowym wyzwaniem nauczyciele?

W drugim semestrze 2008 / 09 obok dziennika papierowego funkcjonował również elektroniczny „Dziennik lekcyjny Optivum”. Nie ukrywam, że początki były trudne, ale zamknęliśmy „elektroniczny” rok szkolny z pozytywnymi opiniami nauczycieli. Ogólna opinia była taka: „jeżeli mamy wybierać jeden dziennik to wybieramy elektroniczny”. Dodam, że dużym atutem „elektronicznego dziennika” jest to, że wszyscy mają do niego dostęp w tym samym czasie.

Na podstawie już funkcjonującego „Dziennika lekcyjnego Optivum” opublikowaliśmy w Internecie tzw. „Dzienniczek ucznia”, który na bieżąco dostarcza uczniom oraz ich rodzicom (opiekunom) bieżące oceny, frekwencję, uwagi i informacje, a także tematy lekcji.

Uważamy, że taki dziennik to przyszłość. Od 1 września 2009 r. w naszej szkole funkcjonuje już tylko elektroniczny „Dziennik lekcyjny Optivum”.

Podsumujmy:

 1. W szkole, gdzie pracuje ok. 40 nauczycieli i uczy się ok. 470 uczniów jest aktualnie 59 komputerów.

 2. Wszystkie komputery szkolne połączone są w tzw. sieć LAN.

 3. W szkolnej sieci LAN są dwa ogólnodostępne serwery: „serwer wymiany” SAMBA i serwer z bazą danych SQL (o nazwie SE_NNIK).

 4. Na serwerze SE_NNIK funkcjonują dwie bazy danych: elektroniczny „Dziennik lekcyjny Optivum” oraz  elektroniczny „Sekretariat Optivum”.

 5. W świetlicy szkolnej znajduje się pięć komputerów (zabezpieczone programem CENZOR), które są dostępne dla wszystkich uczniów (w czasie pracy świetlicy).

 6. W czytelni szkolnej znajdują się cztery komputery (zabezpieczone programem CENZOR), które są dostępne dla wszystkich uczniów (przez cały dzień).

 7. W naszej bibliotece księgozbiór prowadzony jest (od kilku lat) na bazie komputerowego programu „MOL Optimum”.

 8. Stołówka szkolna (od początku istnienia) prowadzona jest na bazie programu „Intendentura Optivum”.

 9. Inwentarz szkolny jest aktualnie wprowadzony do bazy programu „Inwentarz Optivum”.

 10. Od trzech lat dyrekcja szkoły pracuje z programem „Arkusz Optivum” i Zastępstwa Optivum”.

 11. Od dwóch lat „plan lekcji” dla szkoły przygotowywany jest za pomocą programu  „Plan lekcji Optivum”.

 12. Od dwóch lat w naszej szkole wszystkie świadectwa są drukowane na tzw. giloszach za pomocą programu „Świadectwa Optivum”.

 13. Baza danych uczniów aktualnie uczęszczających do szkoły jest dostępna w Sekretariacie Optivum” (i dodatkowo tworzymy „bazę” uczniów od początku istnienia gimnazjum).

 14. Od 1 września 2009 r. w naszej szkole funkcjonuje tylko elektroniczny „Dziennik lekcyjny Optivum”.

 15. Na szkolnej stronie internetowej udostępniamy uczniom oraz ich rodzicom (opiekunom) tzw. „Dzienniczek ucznia”, który zawiera oceny, frekwencje oraz tematy lekcji.

Pond to:

 1. Szkolna strona internetowa  pod adresem www.gimpiat.hg.pl zawiera bardzo dużo informacji na temat historii i życia szkoły.

 2. Biblioteka szkolna prowadzi od wielu lat, bardzo przejrzystą i bogatą w treści „Encyklopedię gimnazjum” (w wersji papierowej i elektronicznej).

 3. Uczniowie naszej szkoły prowadzą od wielu lat gazetkę szkolną „Potyczki”, która wielokrotnie była nagradzana na różnych konkursach.

 4. W szkole jest „pracownia języków obcych” wyposażona w specjalistyczne oprogramowanie, nagłośnienie i boksy ze słuchawkami dla uczniów.

 5. Mamy w pracowniach szkolnych dwie tablice interaktywne.

Fot.: Tablica interaktywna w pracowni

matematyki

Fot.: Projektor do tablicy interaktywnej

w pracowni matematyki

 1. Używamy na lekcjach 6 projektorów multimedialnych (w tym 5 zamocowano na stałe do sufitu).

 2. W szkole używamy 9 telewizorów, przy których są urządzenia DVD.

 3. Siedem pracowni wyposażono w stereofoniczny sprzęt nagłaśniający (a pracownia muzyki dodatkowo posiada pianino YAMAHA).

Wszystkie urządzenia i rozwiązania informatyczne są sprawne technicznie i  wykorzystujemy je w codziennej pracy szkoły.

Opracowali:

mgr Artur Wierzbowski

mgr Jan Kraiński