Projekt Edukacyjny "Katyń - Dzień Pamięci"

 

Konkurs wiedzy historycznej pt. „Co wiemy o Katyniu?”

 

W dniu 17 listopada 2010 roku w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy historycznej pod hasłem: „Co wiemy o Katyniu?” W  rywalizacji brało udział 10 osób z klas II i III. Nasza wiedza była sprawdzana w zakresie wiadomości dotyczących zbrodni katyńskiej, II wojny światowej, polskiego państwa podziemnego, czasów PRL-u w latach 1944÷47. Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwał pan Grzegorz Przyjemski, który był organizatorem całego przedsięwzięcia. Po ciężkiej rywalizacji wyłoniliśmy zwycięską trójkę:

 

I miejsce - Przemysław Wiliński z klasy III A,

II miejsce - Piotr Rybicki   z klasy III A ,

III miejsce - Ewelina Prusińska z klasy III D.

 

 

Fot. (od lewej): dyrektor p. A. Wierzbowski, organizator konkursu p. G. Przyjemski

 

Fot. (od lewej): p. Ł. Lubicz-Lapiński, p. D. Komorowska, p. A. Wierzbowski wręczają nagrody laureatom konkursu: P. Wilińskiemu, P. Rybickiemu, E. Prusińskiej.

 

 

Nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca zostały ufundowane ze środków pozyskanych od sponsorów i wręczone podczas obchodów Święta Szkoły.

 

Oprac.: mgr Grzegorz Przyjemski 

 

Konkurs Pieśni Patriotycznej

 

Dnia 17 listopada 2010 roku w naszym Gimnazjum odbyła się III edycja Konkursu Pieśni Patriotycznej pt. „Pamiętamy o przeszłości”.

Uczestniczyło w nim 18 osób z klas I-III.

Regulamin konkursu kładzie nacisk na nowe pieśni i piosenki poświęcone  Patronowi szkoły. Jest to dosyć trudne zadanie skierowane dla osób o twórczej osobowości. Wielu uczniów sprostało temu wyzwaniu, tworząc wzruszające, głębokie teksty oraz dobierając odpowiednie melodie.

 

Laureaci konkursu:

I miejsce - Katarzyna Jurczak- II B

II miejsce - Marta Ejza - III F

III miejsce - Ewa i Patrycja Zwierzyńskie – kl. I A, III A

 

Wyróżnienia: Sieniawska Natalia – kl. II B,

 Mieczkowska Aleksandra – kl. III A,

 Borkowska Katarzyna – I E

 

Fot.: Laureatkom konkursu nagrody, ufundowane przez sponsorów, wręczają:

p. D. Komorowska, p. A. Wierzbowski, p. Ł. Lubicz-Lapiński.

 

Oprac.: mgr Krzysztof Lipski

 

Wystawa „Katyń 1940”

 

18 listopada 2010 r. z okazji Święta Szkoły w hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy zorganizowano wystawę pt. „Katyń 1940”, udostępnioną szkole przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Wystawa składa się z 12 plansz prezentujących zwięźle tło historyczne zbrodni katyńskiej, obozy jenieckie, miejsca dokonania zbrodni, prezentuje ofiary zbrodni katyńskiej z terenów byłego województwa białostockiego, a także wiersz Jacka Kaczmarskiego pt. „Katyń”.

 

Fot. (od lewej): dyrektor PG p. A. Wierzbowski oraz goście uroczystości: p. Ł. Lubicz-Lapiński i p. D. Komorowska podczas zwiedzania ekspozycji poświęconej Patronowi szkoły w auli gimnazjum

 

 

Fot.: Wystawa „Katyń 1940” w hali sportowej

 

 W uroczystości wzięła udział cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście, m.in.: pani Danuta Komorowska, wnuczka porucznika Bolesława Kalinowskiego, zamordowanego w Charkowie przez NKWD; pan Paweł Nowak – przewodniczący Rady Rodziców;  pan mgr Łukasz Lubicz-Lapiński  z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, który dokonał uroczystego otwarcia wystawy.

 

 Fot.: Pan Łukasz Lubicz –Lapiński podczas uroczystego otwarcia wystawy

„Katyń 1940”

 

 Gość w bardzo zwięzły, rzeczowy sposób zapoznał zebranych z okolicznościami, jakie doprowadziły do zbrodni katyńskiej, działaniami oprawców, którzy unicestwili kwiat ówczesnej inteligencji polskiej, kłamstwem katyńskim. Stwierdził m. in., iż zarówno Niemcy jak i Rosjanie realizowali plan wyniszczenia narodu polskiego, obaj najeźdźcy przetrzymywali Polaków w obozach. Z niemieckich obozów dla jeńców wojennych wróciło do domów 90% więźniów, natomiast z obozów rosyjskich 90% więźniów zostało zamordowanych.

 

 

Fot.: Uczestnicy uroczystości w hali sportowej

 

Fot.: A. Mogielnicka dziękuje p. Ł. Lubicz-Lapińskiemu za otwarcie i prezentację wystawy.

 

            Młodzież w wielkim skupieniu chłonęła każde słowo naszego Gościa, któremu za tę prawdziwą lekcję historii  podziękowała uczennica klasy III B Anna Mogielnicka, wręczając statuetkę – replikę naszego pomnika Ofiar Katynia, który usytuowany jest w auli szkolnej, Album absolwentów 2010 oraz płytę CD z prezentacją pt. „Szkoła z Tradycją”.

            Wystawę zorganizowała p. Danuta Bieńczyk, odebrał ją z IPN w Białymstoku dyrektor szkoły p. Artur Wierzbowski, projekt scenografii na uroczystość Święta Szkoły przygotowała p. Marzena Połomska, natomiast nauczyciele świetlicy i biblioteki przygotowali ekspozycję  dokumentów w hali sportowej. Zamocowaniem plansz na sztalugach zajął się pan Marek Zając.

Fot.: Poczty sztandarowy i flagowy podczas hymnu szkoły;

(w środku) ekspozycja dokumentów

 

O otwarciu i możliwości zwiedzania wystawy poinformowano wszystkich zainteresowanych za pośrednictwem szkolnej strony internetowej:

 

 

Źródło: http://www.gimpiat.hg.pl/

 

Oprac.:  mgr Danuta Bieńczyk

 

 

Pamięci Ojców Naszych

 

Dnia 17 listopada 2010 roku obchodziliśmy IX-tą rocznicę nadania szkole imienia Ofiar Katynia. Tradycyjnie, w związku z obchodami tego święta, we wcześniej ustalonych terminach, odbyły się konkursy: historyczny i pieśni patriotycznej.

Na początku uroczystości dyrektor p. Artur Wierzbowski został udekorowany Medalem Golgoty Wschodu, którym po raz pierwszy wyróżniony został dyrektor pan Jacek Bieńczyk przez ks. Prałata Zdzisława Peszkowskiego w dniu nadania szkole imienia Ofiar Katynia.

 

Fot.:  Dekoracja dyrektora szkoły Medalem Golgoty Wschodu

 

W bieżącym roku uroczystość została wzbogacona wystawą ph. „Katyń 1940” przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Otwarcia wystawy dokonał p. Łukasz Lubicz Lapiński, przedstawiciel powyższej instytucji. Zaproszony gość przypomniał wszystkim zgromadzonym historię mordu katyńskiego. Po tej przesyconej dramatycznymi faktami wypowiedzi nadal pozostaliśmy w kręgu tematyki katyńskiej zaprezentowanej przez gimnazjalistów w poezji i pieśni. Recytatorzy i narratorzy pod kierunkiem p. M. Dąbrowskiej i P. G. Rakowskiej oraz chór pod opieką p. K. Lipskiego zaprezentowali montaż słowno – muzyczny.

 

Fot.: Młodzież w programie artystycznym Pt. „Pamięci Ojców Naszych”

 

Na zakończenie uroczystości głos zabrała p. Danuta Komorowska – wnuczka zamordowanego na „nieludzkiej ziemi” porucznika Bolesława Kalinowskiego. W pełnych wzruszenia słowach skierowanych do młodzieży opowiedziała o losach swojej rodziny wywiezionej do Kazachstanu przez funkcjonariuszy NKWD.

 

Fot.: Wnuczka por. Bolesława Kalinowskiego zamordowanego

na „nieludzkiej ziemi” – pani Danuta Komorowska

 

Wszyscy zebrani na uroczystości uczcili pamięć Ofiar Katynia, a delegacje młodzieży zapaliły znicze i złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Patrona naszej szkoły - w auli oraz pod Dębem Pamięci zasadzonym przed budynkiem gimnazjum.

 

Fot.: Młodzież PG przed pomnikiem Ofiar Katynia

Fot.: Pani D. Komorowska z delegacją uczniów przy Dębie Pamięci

 

Oprac.: mgr Mariola Dąbrowska

 mgr Grażyna Rakowska