Zobacz nasz profil na Facebooku

Publiczne Gimnazjum

im. Ofiar Katynia w Piątnicy
Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.

Aktualności czyli co się dzieje w szkole

Organizację zajęć języka angielskiego metodą konwersacyjną

Chcielibyśmy zaproponować Państwa dzieciom organizację zajęć języka angielskiego metodą konwersacyjną prowadzoną przez lektorów szkoły językowej EDUCO. Zajęcia (2 x 45 minut) odbywałyby się w budynku gimnazjum w Piątnicy w grupach zajęciowych max. 10 osobowych w godzinach popołudniowych, ewentualnie w soboty. Odpłatność za zajęcia to 6 zł. za 45 minut + zakup podręcznika (negocjuję cenę). Metoda konwersacji jest szybka i skuteczna, pozwala każdemu osiągnąć bardzo dobre rezultaty. Głównym celem metody bezpośredniej jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną - słuchanie i mówienie. Około 80 % lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu. Zajęcia metodą konwersacji odbywały się w naszej szkole w roku szkolnym 2014_2015 przynosząc pozytywne rezultaty.

Zachęcamy Państwa do zapisywania dzieci na zajęcia do wychowawców klas. Jak zbierze się grupa zajęciowa to ruszymy z programem.

czytaj więcej

Wspomnienie św. Stanisława Kostki

18 września przypada wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży. Dla naszej społeczności szkolnej jest to zawsze dzień uroczysty.

Dnia 16 września 2016 roku cała społeczność uczniowska PG im. Ofiar Katynia w Piątnicy zebrała się w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy, aby prosić w nowym roku szkolnym o potrzebne łaski i wstawiennictwo św. Stanisława Kostkę – patrona dzieci i młodzieży.

czytaj więcej

17 września – 77. rocznica napaści sowieckiej na Polskę

W związku z przypadającą w tym roku 77. rocznicą napaści sowieckiej na Polskę 16.09.2016 r. w piątek, podczas pierwszej godziny lekcyjnej, młodzież zgromadzona w bibliotece i świetlicy szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy uczciła pamięć pomordowanych na „nieludzkiej ziemi”.

  Najpierw nauczyciel bibliotekarz krótko zapoznał uczniów oczekujących na rozpoczęcie lekcji w świetlicy i bibliotece z celem wyprawy do „Dębu Pamięci” i jego związkiem z Patronem Szkoły.

czytaj więcej

Wyjazd integracyjny uczniów klasy I B

Tradycją naszej szkoły są wyjazdy integracyjne uczniów klas pierwszych. W dniach 7– 8 września 2016 r. uczniowie pod opieką wychowawczyni – p. Marioli Dąbrowskiej oraz p. Anny Tarnackiej i p. Joanny Plony wyjechali do Rajgrodu. Wyjazd miał na celu zachęcenie uczniów do aktywnego wypoczynku i bliższego poznania się. W tej pięknej miejscowości zakwaterowaliśmy się nad jeziorem w ośrodku Yacht Club „Arcus”. Tam, czekał na nas p. dyrektor Artur Wierzbowski.

czytaj więcej

Klasa I A na biwaku integracyjnym w Rajgrodzie

W dniach 6-7 września 2016 r. klasa I A miała okazję wyjechać na Mazury, gdzie odbył się biwak integracyjny. Uczniowie pod opieką wychowawczyni – p. Anny Pańkowskiej, p. dyrektora Artura Wierzbowskiego, p. Dariusza Kossakowskiego oraz p. Macieja Tarnackiego odpoczywali w ośrodku Yacht Club „Arcus” w Rajgrodzie.

GALERIA ZDJĘĆ

czytaj więcej

Narodowe Czytanie

3.09.2016 r. w całej Polsce odbyło się Narodowe Czytanie. W Publicznym Gimnazjum w Piątnicy odbyło się ono w dniu 05.09.2016 r. ze względu na brak możliwości dowiezienia młodzieży z terenu gminy Piątnica.

Na początku trzeciej lekcji czytanie Ouo vadis” Henryka Sienkiewicza rozpoczął Dyrektor Gimnazjum, pan Artur Wierzbowski, za pośrednictwem radiowęzła szkolnego. Następnie czytali uczniowie klasy III A Agnieszka Kosińska i Arek Wiski, również za pośrednictwem radiowęzła. Czytanie kontynuowali wszyscy gimnazjaliści w swoich klasach do końca trzeciej lekcji. Kolejno czytających uczniów wskazywali gospodarze klas.

czytaj więcej

Pożegnanie Absolwentów 2015/ 2016

Dzień 23 czerwca 2016 roku na długo pozostanie w pamięci uczniów klas trzecich. W obecności zaproszonych gości, rodziców i wszystkich pracowników szkoły 111 uczniów złożyło ślubowanie na sztandar szkoły. Absolwenci zobowiązali się do godnego reprezentowania imienia szkoły w dalszym życiu.

Część oficjalna uroczystości była wzbogacona przemówieniami. Z ust mówców popłynęły ciepłe i miłe słowa życzliwości, podziękowań i gratulacji.

czytaj więcej
Pierwsza pomoc  

Filmy instruktażowe poświęcone pierwszej pomocy.

czytaj więcej